Hydraulika siłowa

Firma Armet24 od początku swej działalności oprócz obsługi obszaru pneumatyki prowadzi również swoją działalność w pokrewnej branży tj. hydraulice siłowej.

Hydraulika siłowa

Hydraulika w ogóle jest nauką o praktycznych zastosowaniach cieczy a w szczególności wykorzystywaniu ich ruchu (przepływu). Jest powiązana z mechaniką płynów, która stanowi jej teoretyczną podbudowę.

Powszechnie stosowana w przemyśle jest aktualnie hydraulika siłowa, dzięki której możliwe jest projektowanie oraz wykorzystywanie w gospodarce układów działających w oparciu o wykorzystanie przepływu cieczy. Z jej pomocą, poprzez oddziaływanie dużego ciśnienia, można zarządzać układem mechanicznym, a także dokonywać przekazania energii. W pełni kontrolowana praca systemu hydrauliki siłowej pozwala na skuteczne wykonanie zaplanowanych działań.

Najważniejsze elementy hydrauliki siłowej

Istotną rolę w tym układzie odgrywa pompa, której zadaniem jest pobudzenie systemu do wykonania wymaganej pracy. Z drugiej strony energia przekazywana jest do siłowników, które przystosowane są do jej przyjmowania i wykorzystywania. Opcjonalnie w tej roli wykorzystywane mogą być również cylindry lub silniki hydrauliczne. Kompletne układy składają się także ze znacznie większej liczby elementów, a można wśród nich wymienić chociażby: zawory zwrotne oraz regulujące, filtry czy zbiorniki z cieczą.

Zastosowanie

Sposobów wykorzystania hydrauliki siłowej może być wiele nie tylko w przemyśle, ale także w wielu rodzajach transportu. To nie tylko kluczowy element licznych maszyn stosowanych w branżach produkcyjnych, w których dużą rolę odgrywają prasy hydrauliczne, ale także powszechny element konstrukcji samolotów czy samochodów. Można je wykorzystywać chociażby w układzie hamulcowym czy kierowniczym, ale także podczas przygotowywania wielu innych przydatnych funkcji.

W prasie hydraulicznej wykorzystywane jest prawo Pascala. Przyłożenie siły do małego tłoka (pompy, znajdującego się w małym cylindrze) przekazuje nacisk do dużego cylindra, który zwielokrotnia przyłożoną siłę. Zwielokrotnienie siły równe jest stosunkowi powierzchni tłoka dużego - tzw. tłoka roboczego do powierzchni małego tłoka - pompy.

Hydrauliczne układy napędowe umożliwiają uzyskiwanie następujących postaci ruchu: a) ruch liniowy b) ruch obrotowy c) ruch wahliwy

CECHY UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH:

Pozytywne:
1) lekkie i małogabarytowe elementy mogące realizować znaczne siły,
2) szybka, precyzyjna i bezstopniowa zmiana prędkości silników i siłowników,
3) proste zabezpieczenie przed przeciążeniem zaworami ograniczającymi ciśnienie,

Negatywne:
1) lepkość olejów hydraulicznych zależy od temperatury,
2) przecieki oleju powodują straty mocy,
3) straty związane z przepływem zmieniają się w ciepło,
4) tendencja do drgań i hałasu.

Systemy hydrauliczne wraz z odpowiednim elektronicznym sterowaniem stanowią ważną część układów mechatronicznych i są niezastąpione w przypadku konieczności stosowania dużych sił i momentów.

ELEMENTY UKŁADÓW HYDRAULIKI SIŁOWEJ to głównie:

- Pompy (zębate, tłokowe, tłokowo-osiowe, łopatkowe, ręczne, gerotorowe)
- Rozdzielacze (ręczne, elektro-hydrauliczne, pojedyncze, blokowe)
- Filtry
- Silniki hydrauliczne (zębate, tłokowo-osiowe)
- Zawory (dławiące, odcinające, przelewowe, zwrotne, serwozawory)
- Złącza, przyłącza i przewody / węże hydrauliczne
- Cylindry hydrauliczne
- Zasilacze hydrauliczne ( typowe i kompaktowe )- zasilające stacje hydrauliczne

Wszystkie w/w elementy są w ofercie firmy Armet24 w obszarze hydrauliki siłowej. Bazujemy na dostawach od znanych producentach z tej branży tak w kraju jak i z zagranicy.

Najważniejszym zespołem w układach hydraulicznych jest hydrauliczna stacja zasilająca zwana popularnie zasilaczem.

Uruchomienie produkcji zasilaczy hydraulicznych (hydraulicznych stacji zasilających)

Zasilacze hydrauliczne zwane inaczej hydraulicznymi stacjami zasilającymi jak podano wyżej, służą jako układy zasilające elementy wyposażenia / siłowniki, silniki hydrauliczne /obrabiarek, pras, maszyn budowlanych, maszyn rolniczych, dźwigów i innych urządzeń. Zadaniem ich jest jak wspomniano, zasilanie odbiorników hydraulicznych cieczą roboczą ( olejem ) o wymaganych parametrach ; ciśnienie i wydatek.

Obserwując kierunki rozwoju światowej techniki można zauważyć, że jednym z głównych jej kierunków jest energooszczędność, materiałooszczędność oraz ekologiczność konstrukcji. Trend ten dotyka również hydraulicznych układów napędowych, co wymusza na producentach elementów hydrauliki siłowej intensywnych działań w tym kierunku.

Wychodząc naprzeciw tym tendencjom firma Armet24 postanowiła uruchomić produkcję zasilaczy hydraulicznych z uwzględnieniem wyżej wymienionych kierunków poprzez zastosowanie tzw. hydrauliki nabojowej.

Hydraulika nabojowa pozwala optymalnie wykorzystać przestrzeń do zabudowy na bloku hydraulicznym oraz wokół niego, dając możliwość ustawienia gniazd przyłączeniowych w sposób uporządkowany. Jest to wykorzystanie do budowy układów hydraulicznych wymagających rozmieszczenia na niewielkich przestrzeniach ograniczanych zewnętrzną budową urządzeń odbiorczych. Czynnikiem wpływającym na funkcjonalność hydrauliki nabojowej jest jednolity standard gniazd przyłączeniowych przyjęty dla wszystkich elementów występujących w danej wielkości nominalnej. Gniazda podstawowe można poszerzać o kolejny stopień tworząc kolejne odmiany. W tym rozwiązaniu stosować można bloki hydrauliczne wielogniazdowe, dając odbiorcy możliwość wykorzystania tylko wybranych gniazd w danej chwili oraz wykorzystania ich przy rozbudowie układu w przyszłości.

A. Główne założenia projektu

1.W krótkim terminie dostarczyć klientowi oczekiwany produkt w oparciu o opracowany typoszereg tych produktów

2.Optymalnie zmniejszyć gabaryty zasilaczy poprzez wykorzystanie techniki nabojowej.Hydraulika nabojowa pozwala optymalnie wykorzystać przestrzeń do zabudowy na bloku hydraulicznym oraz wokół bloku i rozmieszczenia na niewielkich przestrzeniach ograniczonych zewnętrzną architekturą urządzeń odbiorczych.

3.Maksymalnie ograniczyć stosowania do wykonania zasilaczy drogich materiałów wykonanych ze stali, zastępując je znacznie tańszymi materiami w postaci aluminium i plastiku.

4.Poprawić funkcjonalność zasilaczy hydraulicznych. Czynnikiem wpływającym na funkcjonalność hydrauliki nabojowej jest jednolity standard gniazd przyłączeniowych przyjęty dla wszystkich elementów występujących w danej wielkości nominalnej. Wykonując standardowe bloki można je wykorzystywać do budowy układów hydraulicznych, które można dowolnie konfigurować

5.Oferować klientom produkt ekologiczny dla środowiska. Hydraulika nabojowa pozwala na całkowitą eliminację śrub mocujących, które były główną przyczyną występujących zewnętrznych przecieków instalacji powodując zanieczyszczenie środowiska pracy.

6.Wykorzystać w maksymalnym stopniu do produkcji zasilaczy elementy zasilaczy wytwarzane przez dolnośląskich lub krajowych dostawców.

7.Oferować klientowi produkt po konkurencyjnej cenie. Powinno to być możliwe uwzględniając fakt, że zastosowanie hydrauliki nabojowej pozwala wyeliminować śruby mocujące występujące w układach płytowych, zmniejszyć gabaryty elementów układu oraz zastosować tańsze materiały.

B. Na czym polega innowacyjność projektu

Innowacyjność projektu polega na tym, że :

na terenie Dolnego Śląska żadna firma nie oferuje klientom produktu o podobnych walorach użytkowych i ochrony środowiska jak podano wyżej

planujemy bazować w produkcji na elementach regionalnych dostawców lub co najwyżej krajowych

zamierzamy oferować klientowi produktów o możliwości rozszerzenia jego funkcjonalności poprzez „dołożenie" do wykonanego wcześniej gniazda innych elementów sterowania bez konieczności przebudowy całego układu

zamierzamy oferować klientom produkty ze znakiem CE. Większość producentów tych wyrobów oferuje swoje produkty z Deklaracją na zgodność i dokumentację techniczną.

zamierzamy oferować klientom ekologiczne dla środowiska produkty

C. Technologia zastosowana w projekcie

Technologia zastosowana w projekcie polegać ma na montażu kompletnego zasilacza z poszczególnych elementów zakupionych u podwykonawców regionalnych. Jako etap przejściowy , przed uruchomieniem samodzielnego wykonania zasilaczy hydraulicznych, we współpracy z firma produkcyjną, wykonane zostało stanowisko prezentacyjne, będące układem hydraulicznym z wykorzystaniem stacji zasilającej w postaci zasilacza kompaktowego

Jak widać z powyższego zestawienia stanowisko pokazowe jako układ hydrauliczny posiada na swoim wyposażeniu większość podstawowych elementów hydrauliki siłowej.

Kolejne stanowisko pokazowe wykonane w podobny sposób co poprzednie, to stanowisko z bazujące na zasilaczu w formie tradycyjnej z wykorzystaniem już elementów nabojowych, które będą celem podstawowym inwestycji docelowej firmy Armet24.

Główne zespoły stanowiska prezentacyjnego to :

1. Zasilacz hydrauliczny z nabojowymi elementami sterowania

2. Zawór ręcznego sterowania prędkością ruchu siłownika

3. Siłownik hydrauliczny

5. Płyta podstawy stanowiska

6. Skrzynka sterująca

ludecke
cejn
itv
artec
jorc
metalwork
eaton
airpol

Armet24 sp. z o.o.

  • ul. Żmigrodzka 249B, 51-129 Wrocław woj. dolnośląskie
  • +48 71 352 84 41
  • armet@armet24.pl
Godziny otwarcia:
  • Poniedziałek-Czwartek 8:00-16:00
  • Piątek 8:00-15:00
  • Sobota-Niedziela Zamknięte

Dział Pneumatyka

Dział Hydraulika Siłowa

Dział Serwisu