Złącza kłowe

Dostępny jest katalog producenta: przejdź do katalogu

Złącza kłowe zamykające (poprzednio DIN 3484)

Złącza kłowe z gwintem zewnętrznym (poprzednio DIN 3482)

Elementy trójdrożne z gwintem lub przyłączami kłowymi (uszczelki gumowe)

Oryginalne gumowe pierścienie zamienne dla standardowych złączy kłowych DIN 3489

Pierścienie uszczelniające z PCW do szybkiego i bezproblemowego uszczelniania gwintów zewnętrznych

Złącza skręcane MODY DIN 3238

Złącza kłowe z gwintem wewnętrznym (poprzednio DIN 3482)

Obrotowe złącza kłowe DIN 3489

Złącza o wysokiej jakości, głowice z żeliwa ciągliwego, końcówki na wąż o specjalnym profilu wytoczone ze stali, ocynkowane, pasywowane na żółto (bez chromu VI), z podwójnymi krzywkami zabezpieczającymi.

Złącza obracające się o 360 stopni, bardzo lekkie pod wpływem działania ciśnienia, stąd nie dochodzi do skręcania się węża.

Złącza uszczelniane przez dwa pierścienie samouszczelniające typu oring, ułożyskowane na dwóch podkładkach teflonowych w bezpieczny i niezawodny sposób.

Szczelne w 100% w wyniku odpowiednio wyprofilowanych gniazd pod uszczelki, można stosować uszczelki standartowe (GOER).

Duże średnice otworów przelotowych złączy umożliwiają uzyskiwanie  większych przepływów.

Na życzenie klienta złącza  wyposażane są za dopłatą 1,36 EUR w uszczelki GDR odporne na działanie pary.

100% połączeń testowanych i kontrolowanych wzrokowo

Złącza przeznaczone do wykonywania elastycznych instalacji spręzonego powietrza na budowach i w przemyśle

Złącza kłowe do węży z sprężonym powietrzem

Złącza kłowe z kołnierzem zabezpieczającym  do węży z sprężonym powietrzem

Złącza kłowe z gwintem wewnętrznym

Złącza kłowe z gwintem zewnętrznym

Oryginalne gumowe pierścienie zamienne

Złącza kłowe wersja standardowa DIN 3489

Złącza o solidnej konstrukcji, z żeliwa ciągliwego, ocynkowane, pasywowane na żółto (bez chromu VI), z podwójnymi krzywkami zabezpieczającymi.

100% połączeń testowanych i kontrolowanych wzrokowo.

Na życzenie klienta złącza  wyposażane są za dopłatą 1,36 EUR w uszczelki gumowe GDR odporne na działanie oleju (do 200 stopni C).

System złączy  uniwersalnych stosowany na całym świecie do wykonywania instalacji sprężonego powietrza na budowach i w przemyśle.

Złącza kłowe do węży z sprężonym powietrzem (poprzednio DIN 3483)

Złącza kłowe z kołnierzem zabezpieczającym  do węży z sprężonym powietrzem

Złącza bezpieczne  o wysokiej jakości, głowice z żeliwa ciągliwego, końcówki na wąż o specjalnym profilu wytoczone ze stali, ocynkowane, pasywowane na żółto (bez chromu VI), z podwójnymi krzywkami zabezpieczającymi.

Wzmocniony pierścień zabezpieczający gwint i nowy pierścień uszczelniający prowadzony obustronnie w gnieździe uszczelki.

Z pierścieniem gumowym odpornym na działanie oleju, na życzenie klienta z pierścieniem gumowym odpornym na działanie pary (do 200 stopni C) za dopłatą.

Złącza szczelne na 100%, przez co mniejsze jest  zużycie drogiego sprężonego  powietrza.

Złącza bardzo łatwe do łączenia, zabezpieczone przed niespodziewanym rozłączeniem się, po połączeniu  należy dokręcić nakrętkę mocującą.

Duże średnice otworów przelotowych złączy umożliwiają uzyskiwanie  większych przepływów.

100% kontroli działania złączy i zapewnione ich badanie wzrokowe.

Złącza przeznaczone do absolutnie bezpiecznego wykonywania instalacji sprężonego powietrza na budowach i w przemyśle.

Złącza kłowe  MODY do węży z sprężonym powietrzem

Złącza kłowe MODY z kołnierzem zabezpieczającym  do węży z sprężonym powietrzem

Złącza kłowe MODY do węży z sprężonym powietrzem zaciskanych przy użyciu tulejek przeznaczonych do zaciskania  maszynami  i narzędziami hydraulicznymi

Złącza kłowe MODY do węży z sprężonym powietrzem łączonych przy pomocy obejm skorupowych

Złącza kłowe MODY do węży z sprężonym powietrzem łączonych przy pomocy obejm skorupowych MS 58 przeznaczonych dla węży prowadzących parę

Złącza kłowe MODY do węży z sprężonym powietrzem łączonych z tulejowymi połączeniami skręcanymi (spełniającymi wymogi normy DIN EN 14 424)

Złącza kłowe MODY z gwintem wewnętrznym

Złącza kłowe MODY z gwintem zewnętrznym wraz z uszczelnieniem gwintu LÜDSY

Oryginalne gumowe pierścienie zamienne MODY – nowa wersja  (nadają się tylko dla nowego gniazda uszczelki!)

Oryginalne gumowe pierścienie zamienne MODY – stara wersja  (nadają się tylko dla starego gniazda uszczelki!)

Złącza kłowe z mosiężnym uszczelnieniem

Złącza o solidnej konstrukcji, z żeliwa ciągliwego, ocynkowane, pasywowane na żółto (bez chromu VI), z podwójnymi krzywkami zabezpieczającymi.

100% połączeń testowanych i kontrolowanych wzrokowo.

Z mosiężnym uszczelnieniem, olejoodpornym pierścieniem, z  o ocynkowaną śrubą unieruchamiającą.

Złącza dają się łatwo łączyć, nie ma możliwości samoistnego poluzowania się uszczelnienia.

Jako przeciwzłączy należy używać złączy z gumową uszczelką!

Złącza uniwersalne do wykonywania instalacji sprężonego powietrza na budowach i w przemyśle itd. . Można montować je bezpośrednio na kompresorze i na sprzęcie i narzędziach.

Złącza kłowe do węży z sprężonym powietrzem,  z uszczelnieniem mosiężnym

Złącza kłowe z gwintem wewnętrznym z uszczelnieniem mosiężnym

Złącza kłowe z gwintem zewnętrznym z uszczelnieniem mosiężnym

Oryginalne części zamienne mosiężnego uszczelnienia

Złącza kłowe z otworem i z zawleczką zabezpieczajacą

Złącza o solidnej konstrukcji, z żeliwa ciągliwego, ocynkowane, pasywowane na żółto (bez chromu VI).

100% połączeń testowanych i kontrolowanych wzrokowo.

Z olejoodpornym pierścieniem gumowym GOER, na życzenie Klienta i za dopłatą 1,36 EUR z gumowym pierścieniem GDOR odpornym na działanie pary (do 200 stopni C).

- Po połączeniu złącza  można zabezpieczyć zawleczką spełniającą wymogi normy DIN 11024 zapobiegającą niespodziewanemu rozłączeniu się złącza.

Złącza uniwersalne stosowane na całym świecie w górnictwie i budowie tuneli.

Złącza kłowe z kołnierzem zabezpieczającym  do węży z sprężonym powietrzem

Złącza kłowe z gwintem wewnętrznym

Złącza kłowe z gwintem zewnętrznym z uszczelnieniem mosiężnym

Oryginalne gumowe pierścienie zamienne

Zawleczki uniwersalne spełniające wymogi normy DIN 11024

Złącza kłowe zamykane w lewą stronę, pokryte barwnym lakierem

Złącza o solidnej konstrukcji, z żeliwa ciągliwego względnie stalowe , ocynkowane, pasywowane na żółto (bez chromu VI) z podwójnymi krzywkami zabezpieczającymi.

100% połączeń testowanych i kontrolowanych wzrokowo.

Z olejodpornym pierścieniem gumowym GOER lub SGOR-N, na życzenie Klienta z gumowym pierścieniem

GDOR lub SDOR-N, odpornym na działanie pary (do 200 stopni C), częściowo z uszczelnieniem mosiężnym.

Ze względu na mechanizm zamykany naw lewą stronę złączy tych nie można łączyć z standartowymi złączami  kłowymi (zamykającymi się w prawą stronę). Posiadają one odpowiednie oznakowanie ostrzegające nałożone lub namalowane lakierem na obu zaczepach kłowych.

Złącza stosowane w instalacjach i urządzeniach eksploatowanych w przemyśle chemicznym i petrochemicznym w celu uniknięcia nieprawidłowego  połączenia różnych mediów np. sprężone powietrze, azot, media gazowe, para itp.

Złącza kłowe MODY  do węży zamykane na lewą stronę

Inne wymiary na żądanie

Złącza przeznaczone do łączenia za  pomocą  zacisków do węża DIN 20039 A względnie B.

Złącza kłowe z gwintem wewnętrznym zamykane na lewą stronę

Złącza kłowe z gwintem zewnętrznym zamykane na lewą stronę

Oryginalne części zamienne mosiężnego uszczelnienia

Złącza kłowe z utwardzonej stali

Bardzo trwałe złącza kłowe o wyjątkowo solidnej konstrukcji z kutej, dodatkowo  utwardzonej stali, ocynkowanej i pasywowanej na żółto (bez chloru VI).

Odpowiada wersji Atlas Copco.

Z olejoodpornym pierścieniem gumowym GOER, na życzenie Klienta za dopłatą, z gumowym pierścieniem

GDOR, odpornym na działanie pary (do 200 stopni C).

Otwór przelotowy o maksymalnej średnicy umożliwia maksymalny przepływ odpowiadający pełnej wydajności narzędzi i sprzętu.

Wytoczone   gniazdo uszczelki przyczynia się do uzyskania szczelności w 100%

Wytoczony  profil końcówki przyczynia się do doskonałego mocowania węża.

Profesjonalne złącze przeznaczone do instalacji sprężonego powietrza eksploatowanej na budowach i w przemyśle.

Złącza kłowe do węży pneumatycznych

Złącza kłowe z gwintem wewnętrznym

Złącza kłowe z gwintem zewnętrznym 

Złącza kłowe zamykające

Złącza kłowe do węży pneumatycznych z wzmocnionym pierścieniem zabezpieczającym gwint i nowym pierścieniem uszczelniającym prowadzonym po obu stronach

Złącza kłowe ze stali nierdzewnej 1.4401

Złącza o bardzo dobrej jakości, z kwasoodpornej stali nierdzewnej 1.4401, z podwójnymi krzywkami zabezpieczającymi.

Z kwasoodpornym pierścieniem  z kauczuku fluorowanego (Viton), inne pierścienie uszczelniające, patrz  u dołu.

Złącza wykonane z precyzyjnego odlewu metodą formowania z modelu wytapianego (woskowego).

Otwór przelotowy o maksymalnej średnicy umożliwia maksymalny przepływ odpowiadający pełnej wydajności narzędzi i sprzętu.

Wytoczone  gniazdo uszczelki przyczynia się do uzyskania szczelności w 100%

Wytoczony profil końcówki przyczynia się do doskonałego mocowania węża.

100% połączeń testowanych i kontrolowanych wzrokowo.

Złącza przeznaczone dla substancji chemicznych (zależnie od koncentracji), stosowane w budowie zbiorników,  w  przemyśle chemicznym i naftowym oraz w innych gałęziach przemysłu. W  miejscach gdzie  złącza stykają się  z żywnością i wodą pitną.

należy używać pierścienie uszczelniające GPOR względnie SPOR – N (dopuszczone do stosowania w przemyśle spożywczym i tam gdzie złącza mają styczność z wodą pitną.

Złącza kłowe do węży przemysłowych DIN 3489

Złącza kłowe z gwintem wewnętrznym DIN 3489*

Złącza kłowe z gwintem zewnętrznym DIN 3489 z plastikowym kapturkiem zabezpieczającym gwint   *

Złącza kłowe zamykające  DIN 3489  

Oryginalne gumowe pierścienie zamienne

Złącza kłowe  do węży przemysłowych łączonych z tulejowymi połączeniami skręcanymi (spełniającymi wymogi normy DIN EN 14 424)

Złącza kłowe  MODY do węży przemysłowych, z nowym pierścieniem uszczelniającym, prowadzonym obustronnie DIN 3238

Złącza kłowe MODY z gwintem zewnętrznym , z nowym pierścieniem uszczelniającym, prowadzonym obustronnie DIN 3238

Oryginalne gumowe pierścienie zamienne dla skręcanych połączeń MODY

Złącza kłowe z mosiądzu MS 58, kutego pod prasą

Złącze uniwersalne z mosiądzu MS 58, kutego pod prasą.

Z olejoodporym pierścieniem gumowym MK 42 ER.

Wytoczone   gniazdo uszczelki przyczynia się do uzyskania szczelności w 100%

Do wykonywania instalacji pneumatycznych i wodnych , użytkowanych na budowach, w przemyśle i rolnictwie

Złącza kłowe do węży przemysłowych

Złącza kłowe z gwintem wewnętrznym

Złącza kłowe z gwintem zewnętrznym

Złącza kłowe zamykające

Oryginalne gumowe pierścienie zamienne

Złącza kłowe - wersja US, z otworem i z zawleczką zabezpieczajacą

Złącza standartowe i MODY ,o solidnej konstrukcji, z żeliwa ciągliwego, w wersji US  ocynkowane, pasywowane na żółto (bez chromu VI).

100% połączeń testowanych i kontrolowanych wzrokowo.

Z olejoodpornym pierścieniem gumowym GOOR.

Złącze nie pasuje do złączy z rozstawem zaczepów kłowych wynoszącym 42 mm!

Po połączeniu złącza  można zabezpieczyć zawleczką spełniającą wymogi normy DIN 11024 zapobiegającą niespodziewanemu  rozłączeniu się złącza.

Złącza uniwersalne, w wersji US , stosowane wielokrotnie  na budowach do wykonywania instalacji pneumatycznych.

Złącza kłowe US z kołnierzem zabezpieczającym  do węży z sprężonym powietrzem

Złącza kłowe  US, z gwintem wewnętrznym

Złącza kłowe  US z gwintem zewnętrznym

Zamykające złącza kłowe US

Oryginalne gumowe pierścienie zamienne

Zawleczki uniwersalne spełniające wymogi normy DIN 11024

Złącza kłowe US MODY z kołnierzem zabezpieczającym  do węży z sprężonym powietrzem

Złącza kłowe

Złącza o wysokiej jakości, głowice z żeliwa ciągliwego, końcówki na wąż o specjalnym profilu wytoczone ze stali, ocynkowane, pasywowane na żółto (bez chromu VI), z podwójnymi krzywkami zabezpieczającymi.

Złącza obracające się o 360 stopni, bardzo lekkie pod wpływem działania ciśnienia, stąd nie dochodzi do skręcania się węża.

Złącza uszczelniane przez dwa pierścienie samouszczelniające typu oring, ułożyskowane na dwóch podkładkach teflonowych w bezpieczny i niezawodny sposób.

Szczelne w 100% w wyniku odpowiednio wyprofilowanych gniazd pod uszczelki, można stosować uszczelki standartowe (GOER).

Duże średnice otworów przelotowych złączy umożliwiają uzyskiwanie  większych przepływów.

Na życzenie klienta złącza  wyposażane są za dopłatą 1,36 EUR w uszczelki GDR odporne na działanie pary.

100% połączeń testowanych i kontrolowanych wzrokowo                                                                                       

Złącza przeznaczone do wykonywania elastycznych instalacji spręzonego powietrza na budowach i w przemyśle.

ludecke
cejn
itv
artec
jorc
metalwork
eaton
airpol

Armet24 sp. z o.o.

  • ul. Żmigrodzka 249B, 51-129 Wrocław woj. dolnośląskie
  • +48 71 352 84 41
  • armet@armet24.pl
Godziny otwarcia:
  • Poniedziałek-Czwartek 8:00-16:00
  • Piątek 8:00-15:00
  • Sobota-Niedziela Zamknięte

Dział Pneumatyka

Dział Hydraulika Siłowa

Dział Serwisu