Manometry

Manometr

1. CIŚNIENIOMIERZE O ŚREDNICY 50 I 63 MM W OBUDOWIE BEZPIECZNEJ DO POMIARU CIŚNIENIA GAZÓW W APARATACH SPAWALNICZYCH ODMIANA 01 SPW.

K - końcówka króćca wg PN-89/M-42305 z gwintem:
R - radialny, T - tylny
Podstawowym: M20x1,5
Odmiany: M12x1,5, G1/4, G3/8, G1/2, 1/4 NPT, 1/2 NPT.
Wymagania wg normy PN-EN 837-1:2000.
Klasa dokładności 1,6 i 2,5.

Zakres pomiarowy:
- przy ciśnieniu stałym 3/4 zakresu wskazań,
- przy ciśnieniu zmiennym 2/3 zakresu wskazań.
Stopień ochrony obudowy IP 50.

Temperatura pracy:
Otoczenie: -40...60 C. Medium: max. 60 C

Rodzaje wykonań:
M - ciśnieniomierz do pomiaru nadciśnienia (manometr) zakresy: 0 - 0,1 MPa...60 MPa,
W - ciśnieniomierz do pomiaru podciśnienia (wakuometr) zakres: -0,1 - 0 MPa,
MW - ciśnieniomierz do pomiaru nad i podciśnienia (manowakuometr) zakresy: -0,1 - 2,5 MPa.

Sprężyna pomiarowa:
- mosiądz dla ciśnień =< 4 MPa,
- brąz: dla ciśnień > 6 Mpa - sprężyna śrubowa.

Podzielnia: z aluminium malowana na kolor biały.Króciec: mosiądz.
Mechanizm: mosiądz.
Jeśli ciśnieniomierz narażony jest na działanie ciśnienia zmiennego należy stosować amortyzator (dławik). Amortyzatory montowane są przez wytwórcę na życzenie zamawiającego.


Zamawianie/parametry:

średnica obudowy / zakres wskazań / opcje i wyposażenie dodatkowe / medium / gwint.

2. CIŚNIENIOMIERZE DO POMIARU CIŚNIENIA GAZÓW I CIECZY OBOJĘTNYCH NA STOPY MIEDZI O TEMPERATURZE DO 200 C.

K - końcówka króćca wg PN-89/M-42305 z gwintem:
Podstawowym: M12x1,5, M20x1,5,
Odmiany: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, 1/4 NPT, 1/2 NPT.
Wymagania wg normy PN-EN 837-1:2000.
Klasa dokładności 1,6 i 2,5.

Zakres pomiarowy:
- przy ciśnieniu stałym 3/4 zakresu wskazań,
- przy ciśnieniu zmiennym 2/3 zakresu wskazań.
Stopień ochrony obudowy IP 64.

Temperatura pracy:
- otoczenie: -40...+60 C,
- medium: maksymalnie +200 C.

Rodzaje wykonań:
M - ciśnieniomierz do pomiaru nadciśnienia (manometr) zakresy: 0 - 0,1 MPa...60 MPa,
W - ciśnieniomierz do pomiaru podciśnienia (wakuometr) zakres: -0,1...0 MPa,
MW - ciśnieniomierz do pomiaru nad i podciśnienia (manowakuometr) zakresy: -0,1...4 MPa.

Sprężyna pomiarowa:
- dla średnicy 63mm mosiądz dla ciśnień 0...6 MPa, brąz 6...60 MPa - sprężyna śrubowa,
- dla średnicy 100 i 160mm mosiądz 0...10 MPa, stal 10...100 MPa - sprężyna śrubowa.
Podzielnia: z aluminium, malowana na kolor biały.

Króciec: mosiądz.
Mechanizm: mosiądz.Jeśli ciśnieniomierz narażony jest na działanie ciśnienia zmiennego należy stosować amortyzator (dławik). Amortyzatory montowane są przez wytwórcę na życzenie zamawiającego.

3. CIŚNIENIOMIERZE OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA O ŚREDNICY 100 MM - ODMIANA 01

K - końcówka króćca wg PN-89/M-42305 z gwintem:
R - radialny
Podstawowym: M20x1,5
Odmiany: G1/2, G3/8, 1/2 NPT.
Wymagania wg normy PN-EN 837-1:2000.
Klasa dokładności 1,6 i 2,5.

Zakres pomiarowy:
- przy ciśnieniu stałym 3/4 zakresu wskazań,
- przy ciśnieniu zmiennym 2/3 zakresu wskazań.
Stopień ochrony obudowy IP 50.

Temperatura pracy:
Otoczenie: -40...60 C.
Medium: max. 60 C.

Rodzaje wykonań:
M - ciśnieniomierz do pomiaru nadciśnienia (manometr) zakresy: 0 - 0,1 MPa...60 MPa,
W - ciśnieniomierz do pomiaru podciśnienia (wakuometr) zakres: -0,1 - 0 MPa,
MW - ciśnieniomierz do pomiaru nad i podciśnienia (manowakuometr) zakresy: -0,1 - 2,5 MPa.

Sprężyna pomiarowa:
- mosiądz dla ciśnień =< 6 MPa,
- brąz: dla ciśnień > 6 Mpa - sprężyna śrubowa.

Podzielnia: z aluminium, malowana na kolor biały.
Króciec: mosiądz.
Mechanizm: mosiądz.

Jeśli ciśnieniomierz narażony jest na działanie ciśnienia zmiennego należy stosować amortyzator (dławik). Amortyzatory montowane są przez wytwórcę na życzenie zamawiającego.

Wykonujemy ciśnieniomierze do pomiaru ciśnienia cieczy przystosowane do montowania w tablicy (tablicowe).

4. CIŚNIENIOMIERZE OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA O ŚREDNICY 160 MM - ODMIANA 01.

K - końcówka króćca wg PN-89/M-42305 z gwintem:
R - radialny, T - tylny
Podstawowym: M12x1,5
Odmiany: M8x0,75, M10x1, G1/4, G3/8, 1/4 NPT.
- Wymagania wg normy PN-EN 837-1:2000.
- Klasa dokładności 1,6 i 2,5.

Zakres pomiarowy:
- przy ciśnieniu stałym 3/4 zakresu wskazań,
- przy ciśnieniu zmiennym 2/3 zakresu wskazań.

Stopień ochrony obudowy IP 50.
Temperatura pracy:
Otoczenie: -40...60 C.
Medium: max. 60 C.

Rodzaje wykonań:
M - ciśnieniomierz do pomiaru nadciśnienia (manometr) zakresy: 0 - 0,1 MPa...60 MPa,
W - ciśnieniomierz do pomiaru podciśnienia (wakuometr) zakres: -0,1 - 0 MPa,
MW - ciśnieniomierz do pomiaru nad i podciśnienia (manowakuometr) zakresy: -0,1 - 2,5 MPa.

Sprężyna pomiarowa:
- mosiądz dla ciśnień =< 4 MPa,
- brąz: dla ciśnień > 6 Mpa - sprężyna śrubowa.

Podzielnia: z aluminium malowana na kolor biały.
Króciec: mosiądz.
Mechanizm: mosiądz.

Jeśli ciśnieniomierz narażony jest na działanie ciśnienia zmiennego należy stosować amortyzator (dławik). Amortyzatory montowane są przez wytwórcę na życzenie zamawiającego.

5. CIŚNIENIOMIERZE OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA O ŚREDNICY 50 I 63 MM - ODMIANA 01.

K - końcówka króćca wg PN-89/M-42305 z gwintem:
R - radialny, T - tylny
Podstawowym: M12x1,5
Odmiany: M8x0,75, M10x1, G1/4, G3/8, 1/4 NPT.
- Wymagania wg normy PN-EN 562:2000.
- Klasa dokładności 1,6 i 2,5.

Zakres pomiarowy:
- przy ciśnieniu stałym 3/4 zakresu wskazań,
- przy ciśnieniu zmiennym 2/3 zakresu wskazań.
Stopień ochrony obudowy IP 50.

Temperatura pracy:
Otoczenie: -40...60 C.
Medium: max. 60 C.

Rodzaje wykonań:
M - ciśnieniomierz do pomiaru nadciśnienia (manometr), zakresy zgodne z normami na sprzęt spawalniczy.

Sprężyna pomiarowa:
- mosiądz dla ciśnień =< 4 MPa,
- brąz: dla ciśnień > 6 Mpa - sprężyna śrubowa.
Podzielnia: z aluminium malowana na biało lub czarno, kresy i pola charakterystyczne dla danych gazów w kolorach: niebieski (RAL 5005), czrwony (RAL 3020), zielony (RAL 6018).

Króciec: mosiądz.
Mechanizm: mosiądz.
Jeśli ciśnieniomierz narażony jest na działanie ciśnienia zmiennego należy stosować amortyzator (dławik). Amortyzatory montowane są przez wytwórcę na życzenie zamawiającego.

Wykonujemy ciśnieniomierze do pomiaru ciśnienia cieczy przystosowane do montowania w tablicy (tablicowe).

6. CIŚNIENIOMIERZE OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA O ŚREDNICY 50 I 63 MM W OBUDOWIE BEZPIECZNEJ DO POMIARU CIŚNIENIA GAZÓW CHEMICZNIE OBOJĘTNYCH NA STOPY MIEDZI ODMIANA 01 PW.

K - końcówka króćca wg PN-89/M-42305 z gwintem:
R - radialny, T - tylny
Podstawowym: M12x1,5 Odmiany: M8x0,75, M10x1, G1/4, G3/8, 1/4 NPT.
- Wymagania wg normy PN-EN 837-1:2000 i PN-EN 562:2000.
- Klasa dokładności 1,6 i 2,5.

Zakres pomiarowy:
- przy ciśnieniu stałym 3/4 zakresu wskazań,
- przy ciśnieniu zmiennym 2/3 zakresu wskazań.

Stopień ochrony obudowy IP 50.
Temperatura pracy:
Otoczenie: -40...60 C.
Medium: max. 60 C.

Rodzaje wykonań:
M - ciśnieniomierz do pomiaru nadciśnienia (manometr) zakresy: 0 - 0,1 MPa...60 MPa,
W - ciśnieniomierz do pomiaru podciśnienia (wakuometr) zakres: -0,1 - 0 MPa,
MW - ciśnieniomierz do pomiaru nad i podciśnienia (manowakuometr) zakresy: -0,1 - 2,5 MPa.

Sprężyna pomiarowa:
- mosiądz dla ciśnień =< 4 MPa,
- brąz: dla ciśnień > 6 Mpa - sprężyna śrubowa.
Podzielnia: z aluminium malowana na kolor biały.

Króciec: mosiądz.
Mechanizm: mosiądz.
Jeśli ciśnieniomierz narażony jest na działanie ciśnienia zmiennego należy stosować amortyzator (dławik).
Amortyzatory montowane są przez wytwórcę na życzenie zamawiającego.

Wykonujemy ciśnieniomierze do pomiaru ciśnienia cieczy przystosowane do montowania w tablicy (tablicowe).

7. CIŚNIENIOMIERZE O ŚREDNICY 63 I 100 MM WSTRZĄSOODPORNE WYPEŁNIONE GLICERYNĄ - ODMIANA 01 G.

K - końcówka króćca wg PN-89/M-42305 z gwintem:
R - radialny, T - tylny
Podatawowym: 63 M12x1,5, Odmiany: 63 G1/4, G3/8, 1/4 NPT,
100 M20x1,5, 100 G1/2, 1/2 NPT.
- Wymagania wg normy PN-EN 837-1:2000.
- Klasa dokładności 1,6 i 2,5.

Zakres pomiarowy:
- przy ciśnieniu stałym 3/4 zakresu wskazań,
- przy ciśnieniu zmiennym 2/3 zakresu wskazań.
Stopień ochrony obudowy IP 64.

Temperatura czynnika przenoszącego ciśnienie: -10-50 C.

Rodzaje wykonań:
M - ciśnieniomierz do pomiaru nadciśnienia (manometr) zakresy: 0 - 0,1 MPa...60 MPa,
W - ciśnieniomierz do pomiaru podciśnienia (wakuometr) zakres: -0,1 - 0 MPa,
MW - ciśnieniomierz do pomiaru nad i podciśnienia (manowakuometr) zakresy: -0,1 - 2,5 MPa.

Sprężyna pomiarowa:
- mosiądz dla ciśnień =< 4 MPa,
- brąz: dla ciśnień > 6 Mpa - sprężyna śrubowa.
Podzielnia: z aluminium, malowana na kolor biały.

Króciec: mosiądz pokrywany galwanicznie.
Mechanizm: mosiądz.
Jeśli ciśnieniomierz narażony jest na działanie ciśnienia zmiennego należy stosować amortyzator (dławik).
Amortyzatory montowane są przez wytwórcę na życzenie zamawiającego.

Wykonujemy ciśnieniomierze do pomiaru ciśnienia cieczy przystosowane do montowania w tablicy (tablicowe).

8. MANOMETRY ITV

SZYBKOZŁĄCZA, TŁUMIKI HAŁASU, MANOMETRY

ludecke
cejn
itv
artec
jorc
metalwork
eaton
airpol

Armet24 sp. z o.o.

  • ul. Żmigrodzka 249B, 51-129 Wrocław woj. dolnośląskie
  • +48 71 352 84 41
  • armet@armet24.pl
Godziny otwarcia:
  • Poniedziałek-Czwartek 8:00-16:00
  • Piątek 8:00-15:00
  • Sobota-Niedziela Zamknięte

Dział Pneumatyka

Dział Hydraulika Siłowa

Dział Serwisu