Jednostki FRL - SKILLAIR - METALWORK

Dostępny jest katalog producenta: przejdź do katalogu

Jednostki FRL - SKILLAIR - METALWORK

1. SKILLAIR FILTR

Zadaniem filtra jest usuwanie zanieczyszczeń stałych lub ciekłych z wytwarzanego przez sprężarkę powietrza. Powietrze wlotowe przechodząc przez kierownicę wprawiane jest w ruch wirowy. Cięższe cząstki stałe i ciekłe pod wpływem siły odśrodkowej wyrzucane są na ściankę zbiornika i przylegają do niej, następnie kumulują się w krople i spływają na dno zbiornika. Talerz separatora zapobiega przed ponownym porwaniem zanieczyszczeń przez sprężone powietrze. Pozostałe cząstki stałe są zatrzymywane przez wkładkę filtracyjną. Wielkość zatrzymywanych zanieczyszczeń zależy od stopnia filtracji wkładu filtra. Nagromadzony kondensat jest drenowany automatycznie, gdy nie ma ciśnienia w filtrze lub poprzez ręczne naciśnięcie zaworu spustowego. Dostępna jest również wersja z automatycznym spustem kondensatu, drenująca zbiornik bez względu na panujące w nim ciśnienie.

2. SKILLAIR FILTR DOKŁADNY

Zadaniem filtra dokładnego jest usunięcie z wysoką dokładnością zanieczyszczeń ciekłych i stałych, zawartych w sprężonym powietrzu.    

3. SKILLAIR FILTR Z WĘGLEM AKTYWNYM

Filtry z węglem aktywnym są najbardziej efektywnym rozwiązaniem używanym do eliminacji pozostałości oleju, rozpuszczalników oraz zapachu. Oczyszczanie następuje wskutek przepływu powietrza przez porowaty granulat oraz własności węgla aktywnego do absorpcji zanieczyszczeń. Aby zwiększyć wydajność oraz wydłużyć żywotność wkładu z węgla aktywnego, filtr powinien być zasilany powietrzem oczyszczonym przez filtr dokładny (0.01 µm) oraz wstępny (5 µm). Wkład filtracyjny należy wymieniać okresowo. Zużycie wkładu filtracyjnego nie powoduje spadków ciśnienia.
UWAGA: By uzyskać określone parametry i długą żywotność, spadek ciśnienia (?P) nie może przekroczyć wartość 75 mbar

4. OSUSZACZ MEMBRANOMY SERII 100 SKILLAIR

Zadaniem osuszacza membranowego serii Skillair® jest redukcja pary wodnej ze sprężonego powietrza. Osuszenie następuje wskutek obniżenia punktu rosy tzn. temperatury przy której następuje kondesacja pary wodnej ze sprężonego powietrza. Do budowy membran użyto nowego systemu ze skrzyżowanych mikrowłókien, co zapewnia mniejsze zużycie powietrza regenerującego. Osuszacz może być dostarczany w gotowym zestawie lub osobno. Zestaw zawiera filtr wstępny (F), filtr dokładny (D), moduł rozgałęziający (PA) oraz osuszacz membranowy (DR). Aby podnieść sprawność całego zestawu i osuszać tylko taką ilość powietrza jaka jest wymagana, za filtrem dokładnym zabudowano moduł rozgałęziający (PA). Takie rozwiązanie umożliwia pobór z zestawu powietrza przefiltrowanego ale nie osuszonego i dostarczenie go do odbiorników, które osuszania powietrza nie wymagają. Istnieje możliwość osobnego zakupu osuszacza jako pojedynczego urządzenia i wykorzystując modułowość rodziny Skillair® stworzenie innej konfiguracji zestawu. Należy jednak pamiętać o prawidłowym przygotowaniu powietrza przed zasileniem osuszacza. Zaleca się aby osuszacz był zasilany sprężonym powietrzem o jak najwyższym ciśnieniu.

5. SKILLAIR ZAWÓR REDUKCYJNY

Każda instalacja zasilana sprężonym powietrzem (np. siłowniki, maszyny) wymaga stałego, określonego poziomu ciśnienia roboczego. Do regulacji ciśnienia należy stosować zawory redukcyjne, których zakres regulacyjny jest zależny od sprężyny nastawczej. Celem zapewnienia poprawnej pracy urządzenia, wartość ciśnienia zasilającego powinna być zawsze wyższa od zadanego. Nowe zawory redukcyjne serii Skillair®, w których zastosowano membranę kształtową, posiadają znacznie lepsze parametry użytkowe od wersji z membraną płaską.Główne zalety jednostki:
• Wyższe przepływy nominalne dzięki zwiększonej wartości skoku oraz otwarcia zaworu.
• Większa czułość robocza w wyniku obniżenia tarcia statycznego i ruchowego podzespołów reduktora.
• Wyższa żywotność i cieńsza membrana (0,45 mm grubości w porównaniu z 1.5 mm dla membrany płaskiej) dzięki zmniejszeniu wartości naprężeń roboczych. Redukcja grubości membrany dodatkowo zwiększyła czułość zaworu.
• Większa dokładność w utrzymaniu zadanego ciśnienia wyjściowego przy różnych wartościach przepływu ciśnienia zasilającego.
• Szybkie odpowietrzanie przyłącza wyjściowego zaworu.

6. SKILLAIR 100 ZAWORY REDUKCYJNE SZEREGOWE

Zawory redukcyjne tej serii mogą być montowane szeregowo i zasilane tym samym ciśnieniem. Każdy z zaworów może posiadać inną nastawę ciśnienia wyjściowego, niezależną od nastaw innych zaworów. Powietrze wyjściowe pobierane jest z przyłącza manometru (1/8”).

7. SKILLAIR ZAWÓR REDUKCYJNY Z BLOKADĄ

Zawór redukcyjny z blokadą posiada trzpień z otworem, który jest umieszczony w górnej części pokrętła regulacyjnego. Kiedy pokrętło znajduje się w pozycji zablokowanej istnieje możliwość umieszczenia kłódki w otworze co uniemożliwi zmianę nastaw reduktora. W zestawie z reduktorem znajduje się kłódka oraz 2 klucze. Nowe zawory redukcyjne serii Skillair®, w których zastosowano membranę kształtową, posiadają znacznie lepsze parametry użytkowe od wersji z membraną płaską.
Główne zalety jednostki:
• Wyższe przepływy nominalne dzięki zwiększonej wartości skoku oraz otwarcia zaworu.
• Większa czułość robocza w wyniku obniżenia tarcia statycznego i ruchowego podzespołów reduktora.
• Wyższa żywotność (redukcja naprężeń roboczych) oraz czułość zaworu wskutek zastosowania cieńszej membrany (0,45 mm w porównaniu z 1.5 mm dla membrany płaskiej).
• Wysoka dokładność w utrzymaniu zadanego ciśnienia wyjściowego przy różnych wartościach przepływu oraz ciśnienia zasilającego.
• Szybkie odpowietrzanie przyłącza wyjściowego zaworu.Dane techniczne i charakterystyki przepływowe:
patrz rozdział Zawór redukcyjny.

8. SKILLAIR ZAWÓR REDUKCYJNY PILOTUJĄCY

Zawory redukcyjne pilotujące używane są wtedy, gdy przy zmiennych warunkach pracy wymagana jest wysoka dokładność w utrzymaniu nastawionego ciśnienia.
Jest idealnym rozwiązaniem jako:
• precyzyjny zawór redukcyjny dla przepływów nominalnych <100Nl/min
• zawór pilotujący – typowy dla zaworów redukcyjnych dużych gabarytów (patrz zawory redukcyjne Skillair® 400).W zaworze praktycznie wyeliminowano tarcie, dzięki czemu charakteryzuje się on wysoką dokładnością i niską histerezą. Obecność nieznacznego upustu powietrza jest konieczna do poprawnej pracy zaworu i nie jest oznaką jego uszkodzenia. Zaleca się używanie powietrza filtrowanego.

9. SKILLAIR ZAWÓR REDUKCYJNY PILOTUJĄCY Z BLOKADĄ

Zawory redukcyjne pilotujące używane są wtedy, gdy przy zmiennych warunkach pracy wymagana jest wysoka dokładność w utrzymaniu nastawionego ciśnienia. Jest idealnym rozwiązaniem jako:
• precyzyjny zawór redukcyjny dla przepływów nominalnych <100Nl/min
• zawór pilotujący – typowy dla zaworów redukcyjnych większych rozmiarów (np. Skillair® 400).Eliminacja tarcia wewnątrz zaworu zapewnia bardzo wysoką dokładność oraz małą histerezę. Obecność nieznacznego upustu powietrza jest konieczna do poprawnej pracy zaworu i nie jest oznaką jego uszkodzenia. Zaleca się używanie powietrza filtrowanego. Wersja z blokadą posiada trzpień z otworem który jest umieszczony w górnej części pokrętła regulacyjnego. Kiedy pokrętło znajduje się w pozycji zablokowanej istnieje możliwość umieszczenia kłódki w otworze co uniemożliwi zmianę nastaw reduktora.W zestawie z reduktorem znajduje się kłódka oraz 2 klucze. Dane techniczne i charakterystyki przepływowe: Patrz rozdział Zawór redukcyjny pilotujący.

10. SKILLAIR 300 ZAWÓR REDUKCYJNY STEROWANY PILOTEM

• Zawór redukcyjny sterowany pilotem lub pilotem z zewnętrznym zasilaniem.
• Podwójna membrana kształtowa zwiększająca stopień otwarcia zaworu, a w konsekwencji większy przepływ nominalny.
• Niskie straty robocze.
• Wysoka dokładność nastawy ciśnienia.
• Wysoka czułość podczas odpowietrzania.

11. SKILLAIR FILTR – REDUKTOR

Jest to urządzenie składające się z filtra i zaworu redukcyjnego. Spełnia ono podwójną funkcję, redukuje oraz oczyszcza powietrze dostarczane przez sprężarkę. Filtr – reduktor zbudowany jest z tych samych elementów co filtr i reduktor, w związku z tym jego parametry użytkowe również są takie same.
• Wysokie przepływy nominalne przy niskich stratach własnych.
• Specjalna membrana kształtowa – wyższe wartości przepływów, większa stabilność i podwyższona czułość.
• Szybki upust nadciśnienia z przyłącza wyjściowego do atmosfery.
• Stabilne utrzymanie ciśnienia zadanego przy wahaniach ciśnienia zasilającego.
• Maksymalny stopień oddzielenia kondensatu.
• 360° widok poziomu kondensatu.
• Ręczny/półautomatyczny lub automatyczny spust kondensatu.

12. SKILLAIR SMAROWNICA

Smarownice pneumatyczne są najprostszym rozwiązaniem zapewniającym poprawność smarowania urządzeń wykonawczych w instalacjach pneumatycznych. Wpływające do smarownicy powietrze napotyka na kryzę, która dławi przepływ i kieruje powietrze do zwężki Venturiego. Zwężka Venturiego połączona jest z zbiornikiem olejowym przez wziernik kontrolny, iglicę regulacyjną i przewód ssący. Wskutek spadku ciśnienia wytworzonego w zwężce Venturiego olej jest zasysany ze zbiornika olejowego do wziernika kontrolnego. Ilość kropli wprowadzanych do strumienia powietrza jest dozowana przez iglicę regulacyjną.

13. SKILLAIR ZAWÓR ODCINAJĄCY

Zadaniem tego zaworu jest oddzielenie układu roboczego od powietrza zasilającego. Jest to zawór normalnie zamknięty, trzydrogowy. W pozycji zamkniętej odcina powietrze zasilające jednocześnie odpowietrzając układ, co czyni go szczególnie przydatnym podczas prac serwisowych. Wersja z sterowaniem ręcznym w położeniu spoczynkowym (zamkniętym) może być zamykana na kłódkę co zabezpiecza zawór przed włączeniem przez niepowołane osoby. Dla pracy przy niskich ciśnieniach dostępna jest wersja z mechanizmem ryglującym. Uwaga: Dotyczy rozmiaru 400. Jeżeli zawór odcinający V3V jest montowany przed reduktorem, wówczas zawór pilotujący reduktora musi być zasilany powietrzem pobieranym z V3V. W przeciwnym przypadku, podczas odpowietrzania układu większość powietrza zostanie odprowadzona przez reduktor, a nie przez przyłącze odpowietrzające zaworu V3V. Instrukcje dotyczące połączeń – patrz strona 3-95. 

14. SKILLAIR ZAWÓR ŁAGODNEGO STARTU

Zawór łagodnego startu 2/2 dostępny jest w dwóch wersjach: z sterowaniem elektrycznym lub pneumatycznym.
Zawór łagodnego startu STD: zawór różnicowy otwiera się automatycznie kiedy ciśnienie wylotowe osiągnie około 50% wartości ciśnienia wlotowego.
Zawór łagodnego startu z sterowaniem elektrycznym lub pneumatycznym: bez ciśnienia pilotującego, powietrze przepływa z przyłącza wejściowego do wyjściowego przez zawór iglicowy.
Po podaniu zewnętrznego sygnału sterującego, pneumatycznego lub elektrycznego, następuje przesterowanie zaworu i przepływ powietrza przez pełen przekrój zaworu. Zawór nie odpowietrza układu pneumatycznego.

15. SKILLAIR ZAWÓR ŁAGODNEGO STARTU Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM

Zadaniem zaworu łagodnego startu jest stopniowe, z regulacją wartości przepływu, zasilanie układu pneumatycznego w sprężone powietrze. Występuje w dwóch wersjach ze sterowaniem elektrycznym lub pneumatycznym. Obydwa sygnały sterujące powodują otwarcie zaworu odcinającego, zezwalając na sterowany przez zawór dławiący przepływ powietrza do przyłącza wylotowego. Gdy ciśnienie w układzie pneumatycznym osiągnie 50-60% wartości ciśnienia zasilającego, następuje przesterowanie zaworu i przepływ powietrza pełnym przekrojem od przyłącza wejściowego do wyjściowego zaworu. Powoduje to zasilanie układu pneumatycznego powietrzem o maksymalnej wartości ciśnienia i przepływu dostępnego na przyłączu zasilającym. Czas upływający pomiędzy załączeniem, a pełnym otwarciem zaworu może być nastawiany przez wbudowany zawór iglicowy. W przypadku konieczności szybkiego odpowietrzenia należy przesterować zawór odcinający, który odetnie powietrze zasilające, odpowietrzając jednocześnie układ pneumatyczny. Zawór łagodnego startu może pracować jako pozycjoner siłownika eliminując ryzyko gwałtownego cofnięcia się tłoczyska lub jako zawór bezpieczeństwa, który po podaniu zdalnego sygnału sterującego szybko odpowietrzy układ pneumatyczny.UWAGA: Jeżeli w serii 400 zawór APR jest zamontowany przed zaworem redukcyjnym, wtedy zawór pilotujący musi być zasilany z zaworu APR zamiast z zaworu redukcyjnego. W przeciwnym wypadku, przy odpowietrzeniu, większość powietrza zostanie odprowadzona przez port odpowietrzający zaworu redukcyjnego zamiast zaworu APR. Instrukcja podłączenia: patrz strona 3-95.

16. SKILLAIR MODUŁ ROZGAŁĘZIAJĄCY

Moduł rozgałęziający pobiera powietrze z jednostki FRL Skillair® niezależnie od miejsca montażu. Stosowany w przypadku gdy zachodzi potrzeba poboru powietrza z stacji FRL w dowolnej fazie jego przygotowania (zasilające, filtrowane, redukowane, olejone itd.) Z uwagi na budowę odułową może pracować oddzielnie od stacji FRL pełniąc rolę rozgałęzienia.

17. SKILLAIR PRZEKAŹNIK PNEUMO-ELEKTRYCZNY

Przekaźnik pneumo-elektryczny serii Skillair® jest urządzeniem typu stykowego i w zależności od sposobu podłączenia może pracować jako styk zwierny lub rozwierny. Charakteryzuje się zminiaturyzowaną i nowoczesną konstrukcją, modułowością oraz dowolną pozycją zabudowy. Regulacji nastawy progu zadziałania przekaźnika dokonuje się za pomocą pokrętła radełkowanego typu “push - lock”. Dodatkowo istnieje możliwość poboru sprężonego powietrza z korpusu przekaźnika - po usunięciu zaślepki z dodatkowego przyłącza pneumatycznego. Dostarczany w dwóch wersjach, z 2 metrowym przewodem lub z przewodem o długości 0,3 m zakończonym złączem M8.

18. SKILLAIR PŁYTA ZASILAJĄCA

Zadaniem filtra dokładnego jest usunięcie z wysoką dokładnością zanieczyszczeń stałych lub ciekłych zawartych w sprężonym powietrzu. Wysoka dokładność filtracji uzyskiwana jest przez zastosowanie specjalnego elementu filtrującego zwanego „wkładem koalescencyjnym”. Na tylnej oraz przedniej powierzchni filtra znajdują się przyłącza pomocnicze (1/8” dla wielkości 1 oraz 1/4” dla wielkosci 2) do podłączenia manometru, czujnika ciśnienia lub do dodatkowego poboru powietrza. Powietrze pobierane z tych przyłączy nie jest filtrowane.

19. FIL+REG+LUB SKILLAIR

Właściwości i budowa – patrz rozdziały dotyczące poszczególnych elementów składowych.   

20. FR+LUB SKILLAIR

Właściwości i budowa – patrz rozdziały dotyczące poszczególnych elementów składowych.       

21. V3V+FR+LUB SKILLAIR

Właściwości i budowa – patrz rozdziały dotyczące poszczególnych elementów składowych.        

22. FIL+LUB SKILLAIR

        

23. FIL+DEP SKILLAIR

Właściwości i budowa – patrz rozdziały dotyczące poszczególnych elementów składowych.

24. SKILLAIR OSPRZĘT - CZĘŚCI ZAMIENNE

Skillair OSPRZĘT - CZĘŚCI ZAMIENNE

ludecke
cejn
itv
artec
jorc
metalwork
eaton
airpol

Armet24 sp. z o.o.

  • ul. Żmigrodzka 249B, 51-129 Wrocław woj. dolnośląskie
  • +48 71 352 84 41
  • armet@armet24.pl
Godziny otwarcia:
  • Poniedziałek-Czwartek 8:00-16:00
  • Piątek 8:00-15:00
  • Sobota-Niedziela Zamknięte

Dział Pneumatyka

Dział Hydraulika Siłowa

Dział Serwisu